Seznam ptáků Česka

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Seznam druhů ptáků Česka je sestavován a udržován Faunistickou komisí České společnosti ornitologické. Pozorování druhu nového pro území České republiky musí být před zařazením do oficiálního seznamu touto komisí posouzeno a schváleno. K 12. prosinci 2013 byl ve volné přírodě v Česku potvrzen výskyt 401 druhů ptáků (kategorie A, B, C). Poslední revize seznamu ptáků z 15. března 2015 uvádí, že v Česku byl potvrzen výskyt 394 druhů ptáků.

Ptáci jsou podle charakteru výskytu rozděleni na základě dohody Evropské asociace faunistických komisí do 5 kategorií:[1]

Kategorie A

Do kategorie A spadají druhy, které byly na našem území zjištěny alespoň jednou po roce 1950.

Kategorie B

Obsah

Do kategorie B jsou řazeny druhy, které byly na území Česka pozorovány do konce roku 1949, později nebyl zaznamenán žádný výskyt divokých ptáků.

Kategorie C

Do kategorie C jsou řazeny nepůvodní druhy, zjištěné na českém území, které zde vytvořily samostatně se rozmnožující, nezávislou populaci nebo zalétly z podobné populace v zahraničí.

Kategorie D

Do kategorie D jsou řazeny druhy, u nichž existují důvodné pochybnosti o jejich původu, jejichž přirozený výskyt však nelze vyloučit. Druhy z této kategorie nejsou započítávány do oficiálního seznamu ptáků České republiky.

Kategorie E

Do této kategorie jsou řazeni uprchlíci ze zajetí nebo ptáci z dočasných volných populací, které nedosáhly samostatnosti. [3]

Literatura

Související články

Reference

  1. Seznam ptáků ČR na stránkách FK ČSO
  2. KLÁPŠTOVÁ, J; KLÁPŠTĚ, J. Cetie jižní — nový druh pro Českou republiku. Ptačí svět — časopis České společnosti ornitologické (ČSO), 2007, roč. XIV, čís. 2, s. 15.  
  3. Kategorie E

Externí odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace