Provincie

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Provincie (z latinského provincia = zóna vlivu) je územní správní celek. Provincie byly původně správní celky Římské říše, dnes jsou ustaveny v Římskokatolické církvi (církevní provincie), v některých státech se tak označují vyšší územně správní celky světské administrativy, např. kanadské provincie jsou státy sdružené ve federaci.

V některých zemích (Itálie, Španělsko) představují nižší územně správní celky, ale například v Belgii je to v současnosti mezistupeň mezi vyšším (region) a nižším územně správním celkem (arrondissement). Označují se tak ale také i územně správní celky v některých asijských a afrických státech (například v Číně, Íránu a některých jiných převážně arabských státech, jejichž označení v místním úředním jazyce nemá s původně latinským slovem provincie často nic společného. Angličtina výrazem province označuje různé převážně vyšší územně správní celky v řadě států (např. korunní země v Rakousku-Uhersku).

Původně to bylo latinské označení vyšších územně správních celků ve starověké Římské říši vytvářené mimo území Apeninského poloostrova. První římskou provincií byla Sicílie. V pozdní latině tento výraz znamená také obecné označení různých územních celků.

Církevní provincie

Od středověku se tak označuje také územní obvod arcibiskupství a také územní obvody některých katolických řádů a kongregací (dominikáni, jezuité, saleziáni).

Související články


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace