Obyvatelstvo

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obyvatelstvo je soubor všech lidí obývajících určité území. Počet obyvatel určitého území se obvykle zjišťuje pomocí sčítání lidu, které většina států pořádá jednou za určitý počet let. Pojem obyvatelstvo je třeba odlišovat od pojmu populace, jenž je vymezen jako skupina lidí, mezi nimiž dochází k demografickým událostem.

Mobilita obyvatelstva

Mobilitou obyvatelstva se rozumí změna v zařazení jedince (obyvatele) v nějakém systému určených jednotek (útvarů) [1]. Pokud jsou těmito jednotkami společenské útvary, pak ji nazýváme sociální mobilitou obyvatelstva. Pokud se jednáo prostorové (regionální) útvary, pak hovoříme o prostorové mobilitě obyvatelstva.

Související články

Zdroje

  1. SEIDENGLANZ, Daniel. Dynamika obyvatelstva (6.) . [s.l.] : [s.n.], 2006. 11 s.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace