Black-Friday-2019-10-Multimediaexpo.png

Vývoz

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)
Přejít na: navigace, hledání

Export (nebo Vývoz) je objem zboží, služeb (technologií, licencí, autorských práv), který určitý stát je schopen vyrobit a vyvézt do zahraničí. Pro každou zemi je vývoz přínosem; je-li hodnota exportu vyšší než hodnota dovozu, rozdíl tvoří přírůstek hrubého domácího produktu. Velká část dnes bohatých zemí své jmění získala právě díky exportu svých výrobků do zahraničí (například Japonsko, USA).

Čistý vývoz

Čistý vývoz (X nebo NX) je rozdíl mezi exportem a importem daného státu: NX=Ex-Im, kde

(obojí vyjádřené v určité měně, např. Kč) V případě, že jeho hodnota je kladná, pak vývoz převyšuje dovoz a hodonota NX udává, o kolik (peněžních jednotek). V opačném případě dovoz převyšuje vývoz. Používá se k výpočtu Hrubého domácího produktu metodou výdajovou.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace