David

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


David je mužské jméno pocházející z dávno zaniklé ugaritštiny (patřící stejně jako hebrejština do semitské jazykové skupiny), v níž znamená davidu „náčelník“, lidová etymologie jej spojuje s hebrejským dód „miláček“ a „strýček“. K 22. dubnu 2002 nosilo toto jméno 68281 obyvatel Česka, čímž bylo 21. nejčastějším mužským jménem. V českém občanském kalendáři má svátek 30. prosince.

Obsah

Statistické údaje

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR - lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 68281 21.
2002 71644 20.
Porovnání o 3363 více o 1 lépe
2006 82101 19.
2007 84 330 18.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku mužů v ČR za sledované tři roky 1999-2002) je +5,7%, což svědčí o poměrně značném nárůstu obliby tohoto jména. Podle údajů ČSÚ se rok 2006 jednalo o 5. nejčastější mužské jméno novorozenců.

David v jiných jazycích

Slavní Davidové

vladaři

ostatní

David jako příjmení

Jiní Davidové

Související články


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace