Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Dějiny Evropy

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

V souvislosti s evropskou integrací jsou jako nový fenomén zkoumány dějiny Evropy. Nejsou to jen dějiny mezinárodních vztahů, ale zejména obecné dějiny evropského prostoru.

Obsah

Pravěk

Starověk (2000 př. n. l. – 476 n. l.)

Středověk (476 – 1517)

Evropa, 814.

Nové temné období začalo za občanské války ve Svaté říši římské za Ludvíka I. Pobožného mezi ním a jeho syny (830) a skončilo teprve korunovací Otty I.Velikého císařem (962). Ve 14. století došlo v Evropě ke zhoršení klimatu, k neúrodě a s tím spojené hladomory a epidemie. Černá smrt způsobila smrt 20 milionům Evropanů.

Novověk (1517 – 1918)

Novověk otevírá několik důležitých procesů, které podstatně změnily evropskou společnost, hospodářství či politiku:

S nástupem renesance dochází (spolu s krizí hospodářskou a krizí v církvi na konci 15. století) ve vyspělých evropských státech k reformaci, v jejímž znamení je pak celé 16. století. Se zámořskými objevy se Evropě otevře svět a Evropa do něj začne (ne vždy ohleduplně) pronikat. Vedoucí úlohu však nyní přestává hrát do té doby nejvyspělejší severní Itálie, nýbrž země na atlantickém pobřeží. Zároveň dochází ke změně státního zřízení a na evropských dvorech se čím dál tím více začíná prosazovat absolutismus.

Nejnovější dějiny (od roku 1918)

Začínají, když skončila první světová válka.

Související články

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace