Black-Friday-2019-10-Multimediaexpo.png

BASIC

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

BASIC je rodina programovacích jazyků vysoké úrovně, která byla zavedena jako jednoduchý nástroj pro výuku programování. K jednoduchosti přispívalo i to, že klíčová slova jazyka vychází z běžné angličtiny. Jazyk navrhli v roce 1963 John G. Kemeny a Thomas E. Kurtz z Dartmouthské univerzity (Hanover, New Hampshire). Název BASIC je zkratkou anglických slov Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code.

V 80. létech našel BASIC široké uplatnění na domácích mikropočítačích. Ve svých prvních verzích nepodporoval volání funkcí (ke skokům v programu sloužil příkaz goto, tato koncepce se později ukázala jako nevyhovující) a jednotlivé řádky kódu musely být číslovány. Pozdější verze už poskytovaly plnohodnotný strukturovaný návrh a některé současné verze dokonce umožňují objektově orientované programování (Visual Basic, Gambas).

Obsah

Ukázka kódu

Typický program Hello world vypadá v BASICu takto:

10 PRINT "Hello, world!"
20 END

Následují dva příklady, které demonstrují na stejné úloze rozdílnost nestrukturovaného a strukturovaného programování.

Původní, nestrukturovaný BASIC (konkrétně Applesoft BASIC):

 10 INPUT "Zadejte svoje jmeno: "; U$
 20 PRINT "Ahoj "; U$
 25 REM
 30 INPUT "Kolik hvezdicek chcete: "; N
 35 S$ = ""
 40 FOR I = 1 TO N
 50 S$ = S$ + "*"
 55 NEXT I
 60 PRINT S$
 65 REM
 70 INPUT "Chcete vic hvezdicek? "; A$
 80 IF LEN(A$) = 0 THEN GOTO 70
 90 A$ = LEFT$(A$, 1)
100 IF (A$ = "A") OR (A$ = "a") THEN GOTO 30
110 PRINT "Nashledanou ";
120 FOR I = 1 TO 200
130 PRINT U$; " ";
140 NEXT I
150 PRINT

„Moderní“ strukturovaný BASIC (konkrétně QBasic):

INPUT "Zadejte svoje jmeno"; UserName$
PRINT "Ahoj "; UserName$
DO
  INPUT "Kolik hvezdicek chcete"; NumStars
  Stars$ = ""
  Stars$ = REPEAT$("*", NumStars)  ' <- ANSI BASIC
  --nebo--
  Stars$ = STRING$(NumStars, "*")  ' <- MS  BASIC
  PRINT Stars$
  DO
   INPUT "Chcete vic hvezdicek"; Answer$
  LOOP UNTIL Answer$ <> ""
  Answer$ = LEFT$(Answer$, 1)
LOOP WHILE UCASE$(Answer$) = "A"
PRINT "Nashledanou ";
FOR I = 1 TO 200
  PRINT UserName$; " ";
NEXT I
PRINT

Dialekty jazyka BASIC

Interpretované

Kompilované

Další verze

Verzí BASICu za léta jeho existence vznikla celá řada. Některé z nich jsou:

AmigaBASIC, Applesoft BASIC, Atari BASIC, Blitz BASIC, Business Basic, Sinclair BASIC, Commodore BASIC, DarkBASIC, Dartmouth BASIC, GW-BASIC, KBasic, Microsoft BASIC, PowerBASIC, PureBASIC, RapidQ, REALbasic, SmallBASIC, Tiny BASIC, True BASIC, Turbo BASIC, wxBasic, Yabasic, Omikron BASIC.

Jazyky z BASICu odvozené:

VBScript

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace