Programování

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Programování je činnost, která zahrnuje tvorbu algoritmu a programu. Algoritmem rozumíme obecný postup řešení dané úlohy. Program je zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce. Programem (algoritmem) nemusí být nutně počítačový program — programy jsou např. i návody k použití, recepty v kuchařkách apod.

Obsah

Programování obecně - metodiky, koncepce

Programování lze obecně rozdělit do několika rovin.

Způsob (metodika) vývoje

Existují v podstatě dva způsoby vývoje software.

Kaskádový

Kaskádový způsob je jeden z prvních způsobů vývoje softwaru a probíhá prakticky ve sledu:
Návrh (analýza) → programování → nasazení u zákazníka (údržba). S důrazem na to, že jednotlivé části se neprolínají a jedna navazuje na druhou.

Iterační

Dnešní moderní programování vychází z principu, že při psaní mohou vzniknout chyby (a vznikají), a dále z toho, že některé myšlenky je vhodné si ověřit v praxi, než se zahrnou do projektu. Proto se využívá postup:
Návrh (analýza) → programováni → testování. S důrazem na to, že tyto tři části mohou probíhat současně. Např. Programátor si chce ověřit funkčnost návrhu, a proto vytvoří tzv. „minimální implementaci“ dané části (programování předbíhá návrhu). Nebo se při testování zjistí, že datová prostupnost aplikace je nižší než požadovaná, a proto se daná část přeprogramuje. V ideálním případě se testování účastní i zákazník, který zhotovení programu zadal. Z tohoto principu pak vychází a dále ho rozšiřují další metody:
Aspektové – Agilní – Extrémní.

Programovací jazyky

Pod pojmem programovací jazyk rozumíme prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači. Je komunikačním nástrojem mezi programátorem, který v programovacím jazyce formuluje postup řešení daného problému, a počítačem, který program interpretuje technickými prostředky. JSA - Baltík - BASIC (QBasic, Visual Basic, VBScript) - C (C++) - C# - COBOL - Fortran - Haskell - Java - JavaScript - Lisp - Logo - Pascal (Object Pascal) - PHP - Python - REXX -Ruby

Programovací nástroje

Programovací nástroje jsou programy, které programátorům usnadňují vývoj programů. Nejčastějšími nástroji jsou překladače, vývojová prostředí. Další jsou nástroje pro řešení speciálních úkolů (např. automatické generování kódu): bison, flex, yacc.

Literatura

Platformy

.NETplatforma Java (JavaCard, Java ME, Java SE, Java EE)

Související stránky

Externí odkazy

(anglicky)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace