Accelerated Graphics Port

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Slot AGP (nahoře) a 5 slotů PCI (dole)

Accelerated Graphics Port, též známý jako AGP nejedná se v pravém slova smyslu o sběrnici, neboť k AGP lze připojit pouze jedno zařízení. Jedná se o spojení typu point-to-point, které je určeno pro porty k připojení externích zařízení. Jedná se o port, který je určený pro připojení grafických adaptérů, zejména pak grafických akcelerátorů. Z důvodu zobrazení videa ve velkém rozlišení, byl při návrhu AGP kladen důraz na co nejvyšší rychlost přenosu dat s malou latencí. Technologie AGP vznikla úpravou sběrnice PCI, některé řídící signaly jsou podobné (adresová a datová čast AGP používa stejné vodiče pro přenos jako PCI). Došlo k několika modifikacím, z nichž nejvýraznější je odstranění arbitrážního obvodu. Z toho plyne, že je možné připojit pouze jedno zařízeni.

Obsah

Výhody oproti PCI

Jak se počítače staly graficky orientované, po sobě jdoucí generace grafických adaptéru se blížila k limitům sběrnice PCI. To vedlo k rozvoji AGP. Pro potřeby moderních grafických adaptérů, je AGP lepší než PCI, protože poskytuje specializovanou cestu mezi slotem a procesorem, než sdílení PCI sběrnice, která umožňuje rychlejší komunikaci. AGP také využívá sideband addressing,který využívá dalších 8 adresových vodičů. S adresováním pomocí sidebandu je možné realizovat jinou techniku adresování, než umožňovala sběrnice PCI. Aktivních je rovněž 32 hlavních adresových vodičů. PCI grafické karty musí načítat textury ze systémové RAM do grafické paměťi (framebuffer). AGP karty jsou schopné číst textury přímo z operační paměti pomocí systému Graphics Adresa Remapping Table (GARTB) ve které jsou vedeny informace o uložení a funkci stránek paměti. Jedna stránka má konstantní velikost 4 KB. V případě, že jsou data z nějaké stránky vyžadována pro vykreslování a stránka je uložena v operační paměti, je proveden přenos těchto 4 KB do paměti grafického akcelerátoru a následně se provede úprava záznamu v GART. Vzhledem k poměrně malé velikosti stránek tak nedochází k jednorázovému zatížení systému, protože se zátěž v čase rozloží.

Verze AGP

Intel představil první verzi AGP (nazvanou „AGP specification 1.0“) v roce 1997. Zahrnovala obě rychlosti 1× a 2×. Novější verze AGP zvýšily přenosovou rychlost z 2× na 8×. Tyto verze jsou:

Variace

Řada nestandardních variací AGP rozhraní byla vyrobena různými výrobci.

64-bit AGP
64-bitový kanál. Používaný v high-end profesionálních grafických kartách. Jednou byl navržen jako dobrovolný standard pro AGP 3.0. V konečné verzi byl však vypuštěn.
Ultra-AGP, Ultra-AGPII
Jedná se o interní standardní rohraní AGP používaný SiS pro severní můstek s integrovanou grafikou. Původní verze podporuje stejné šířky pásma jako AGP 8x, zatímco Ultra-AGPII má maximální šířku pásma 3,3 GB/s.
AGP Pro
Byl to jen zřídka používaný slot pro karty, které požadovaly větší napájení, něž poskytovalo standardní AGP. Byl to delší slot s přidanými piny pro tento účel. Pro-AGP karty byly obvykle určené pro urychlení profesionálních aplikací pracujicích v oblasti architektury, obrábění, strojírenství, simulací a v podobných oborech.

Související články

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Accelerated Graphics Port
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
AGP karty
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace