RAM

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

RAM (anglicky random-access memory, paměť s přímým přístupem) je v informatice typ elektronické paměti, která umožňuje přístup k libovolné části v konstantním čase bez ohledu na její fyzické umístění (na rozdíl od sekvenčních pamětí jako je magnetická páska, optický disk nebo pevný disk). Proto je doslovný překlad anglického „random“ v podobě „paměť s náhodným přístupem“ zavádějící a je vhodnější používat český termín paměť s přímým přístupem (nebo libovolným přístupem), jak je uvedeno výše.[1] Paměť RAM se používá v počítačích a dalších elektronických přístrojích. V současné době je pod pojmem RAM typicky míněna pouze volatilní paměť, která ztratí svůj obsah po výpadku napájení (přesněji tedy Read-Write Memory, tj. RWM RAM), například DRAM moduly pro osobní počítače.[2] Nicméně z výše uvedené definice zahrnuje označení RAM též paměti, do kterých se běžně nezapisuje (ROM, PROM, EPROM, EEPROM) nebo též specifickou flash paměť.

Obsah

Typy RAM

Nuvola apps important.png   Faktická přesnost tohoto článku je zpochybněna !
  Prosíme, podívejte se na diskusní stránku pro přesnější argumenty a informace.
Nuvola apps kdmconfig.png

Označením RAM je většinou míněna paměť s možností opakovaného zápisu a čtení informace (tzv. RWM), která je tzv. volatilní, takže při vypnutí napájení je její obsah ztracen. K pamětem označovaným pojmem ROM (Read Only Memory - paměť jen pro čtení) lze také přistupovat v libovolném pořadí, avšak lze je pouze číst, nelze do nich zapisovat, na rozdíl od RAM jsou volatilní. V současnosti (2010) se jako RAM používají výlučně polovodičové paměti, dříve se používaly paměti například feritové, paměti na tenkých vrstvách nebo bubnové paměti. Polovodičové paměti RAM jsou velmi rychlé, ale jsou dražší než jiné typy při přepočtu ceny za jeden bit. Používají se především jako operační paměti počítačů. Slouží tedy k ukládání údajů, které počítač potřebuje pro zpracovávání právě prováděné úlohy. Údaje, které je potřeba uchovat i po vypnutí počítače, musí být uloženy do interní nebo externí nevolatilní paměťi – to je např. na pevný disk, CD-ROM, disketu aj. Tyto paměti jsou podstatně pomalejší, ale jsou nezávislé na napájení (tj. nevolatilní), jsou levnější a mohou mít podstatně vyšší kapacity. Dnešní rychlé paměti (DDRGDDR4) pracují v jednotkách nanosekund, proto jejich čtení/zápis vyžaduje speciální časování.

Statická a dynamická RAM

Volatilní paměť RAM (tj. závislou na napájení) rozdělujeme podle technologie uchovávání informace na statickou (SRAM, anglicky static RAM) a dynamickou (DRAM, anglicky dynamic RAM). Statická RAM (SRAM) je realizována jako bistabilní klopný obvod. Při použití technologie CMOS má minimální příkon a krátkou přístupovou dobu. Kvůli nutnosti používat alespoň dva tranzistory pro realizaci jedné buňky paměti (jednoho bitu) je poměr cena/kapacita vysoká. Statické paměti proto plní často úlohu cache mezi procesorem a dynamickou pamětí RAM (označuje se L1, L2, L3). Dynamická RAM (DRAM) je levnější a výrobně mnohem jednodušší, než SRAM, protože buňky jsou realizovány pomocí parazitních kapacit (jeden tranzistor). Nevýhodou je, že čas od času se musí obsah každé paměťové buňky obnovovat (anglicky refresh). Obnova, kterou zajišťuje speciální obvod (aby nebyl zbytečně zatěžován procesor), probíhá hromadně po celých řádcích, takže pokles výkonu paměti není dramatický (při obnově není paměť dostupná). Při čtení dochází k vymazání obsahu buňky, obnova proto musí probíhat také po každém čtení (proto je čtení 1,5× delší než zápis). Uchování informace je založeno na fyzikálním principu nabíjení kondenzátoru, konkrétně na parazitní (Müllerově) kapacitě řídícího tranzistoru. Takto vzniklý potenciál, který je ekvivalentní napětí, odpovídá logické 0 nebo 1. Jelikož vlivem svodů (podle svodového odporu) je tento potenciál vybíjen, je nutno obnovování informace v paměťové buňce často opakovat (několik set krát za sekundu). Obnova probíhá tak, že jsou paralelně sejmuty obsahy paměťových buněk na řádku, v budiči zesíleny a opět zapsány na původní místo. V osobních počítačích byla paměť DRAM používána v modulech SIPP, SIMM, RIMM. V současné době jsou používány moduly DIMM a DDR DIMM.

Dělení DRAM modulů do počítače

Broom icon.png Tato část článku potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že jí vhodně vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png
Různé typy pamětí RAM. Odshora: DIP 16-pin, SIPP, SIMM 30-pin, SIMM 72-pin, DIMM, DDR DIMM.

Jaké paměti použijeme se vždy řídí použitou čipovou sadou na základní desce a základní deskou samotnou.

Označení

Když výrobci pamětí přestali s výrobou SDRAM označovaných jako PC100 a PC133, změnili současně i způsob označování rychlosti pamětí. SDRAM měli v označení typu i rychlost. Např. PC100 má 100 MHz vnitřní i vnější frekvenci. Paměti DDR jsou označovány odlišně, takže PC2100 má přenosovou rychlost 2100 MB/s na frekvenci 133 MHz, má ale „double data transfer rate“, což znamená, že se chová jako 266MHz. PC2700 má 166 MHz frekvenci (333 MHz Front Side Bus) a PC3200 má frekvenci 200 MHz (400 MHz FSB).

Někteří výrobci RAM

Reference

  1. eArchiv – Názvoslovné omyly světa počítačů, I.
  2. eArchiv.cz – RAM nebo RWM?

Související články

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
RAM
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace