Nížina

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Záhorská nížina

Nížina je část zemského povrchu o nadmořské výšce 0 – 200 m (popř. i 300 m), tvořená nezpevněnými nebo málo zpevněnými sedimentárními horninami, plochá nebo jen málo zvlněná, s relativní výškovou členitostí do 75 m. Často je velmi úrodná (záplavy). Existuje řada typů s charakteristickými tvary.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace