Nápověda:Rozcestníky

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Rozcestníky jsou stránky s odkazy sloužící k rozlišení (též slangově z angl. „disambiguaci“) mnoha článků o pojmech z různých oborů, které mají stejný název. Např. liška je jak šelma, tak houba. Rozcestníky mají dva typy názvů stránky:

  1. název (rozcestník)
  2. název

Obsah

Typy rozcestníků

První typ - asymetrické, s "(rozcestník)" v názvu

V některých případech je zřejmé, že určitý význam slova je výrazně běžnější než jiné. Tehdy je na místě článek o tomto primárním významu umístit pod základní nerozlišený název (např. Fotbal), vytvořit rozcestník s názvem doplněným o (rozcestník) (např. Fotbal (rozcestník)) a na začátek primárního článku umístit šablonu {{Různé významy}}. Tím je zaručeno, že rozcestník s (rozcestník) v názvu je přístupný z příslušné primární stránky a nestane se z něj tak sirotčí stránka.

V případě, že existují pouze dva významy daného termínu a jeden výrazně dominuje, stačí na začátek primárního hesla vložit šablonu {{Různé významy}} s odkazem přímo na druhý význam (viz návod k jejímu použití); pouze pokud jsou oba používány zhruba stejně, vytváří se rozcestník druhého typu).

Stránka se základní podobou názvu bez rozlišení v závorce by se měla používat pro:

  1. výrazně častější význam: ODS jako Občanská demokratická strana v. Ostravské dopravní stavby
  2. obecninu: Ucho v. Ucho (film)
  3. původní význam: Bílina jako řeka v. Bílina (město)

Tento způsob je preferovaný; pokud však není srovnání jednoznačné, je nutno použít rozcestník druhého typu.

Kromě výše zmíněné šablony by na rozcestník neměl vést žádný jiný odkaz. Z ostatních článků by se mělo odkazovat vždy přímo na konkrétní význam, o němž v daném případě jde. Pokud vás nějaký odkaz dovede na rozcestník, můžete Multimediaexpo pomoci tím, že odkaz na původní stránce opravíte tak, aby vedl rovnou na správný článek.

Druhý typ – symetrické, s jednoduchým názvem

Články, které by měly stejné názvy, se rozliší specifikací v závorce, třeba Edison (báseň) a Edison (album), a základní název bez závorky se použije pro rozcestník s odkazy na jednotlivé významy, např. Edison. Tento způsob není preferovaný.

Takovéto symetrické rozcestníky se často užívají pro sídla stejného jména (například Albrechtice).

Vzhled a styl

Rozcestníky by měly dodržovat jednotný vzhled a styl podle následujícího příkladu:

Slovo '''hardware''' se používá ve více významech:
* Počítačový [[hardware]] – souhrnný název pro technické vybavení [[počítač]]e (jako protiklad programového vybavení, [[software]])
* [[Hardware (TV seriál)]] – britská situační komedie ([[sitcom]])
* [[Hardware (film)]] – britský [[film]] z roku [[1990]]
* [[Mountain Hardware]] – americká společnost vyrábějící outdoorové vybavení

{{Rozcestník}}

(Výsledek lze spatřit v rozcestníku Hardware (rozcestník)).

Rozcestník začíná úvodní větou, ve které je rozlišovaný termín uveden tučně; věta nemusí znít přesně jako v tomto příkladu, záleží na kontextu. Jednotlivé významy jsou uvedeny jako položky seznamu s odrážkami. Každá položka začíná odkazem na konkrétní článek, který je uveden celým jménem (včetně rozlišující závorky), a velmi stručně popisuje příslušný význam. V zájmu přehlednosti by v popisu mělo být dalších odkazů na obecnější pojmy jen minimum.

Na konec každého rozcestníku je vložena šablona {{rozcestník}}. Ta zobrazuje upozornění, že jde o rozcestník, a zařazuje stránku do Kategorie:Rozcestníky.

Rozcestníky se nezařazují do dalších kategorií, jedinou výjimkou jsou zkratky, které se zařadí do Kategorie:Zkratky.

Mezijazykové odkazy se do rozcestníku uvádějí pouze tehdy, je-li i v druhém jazyce rozcestník s přibližně stejným obsahem (typicky u zkratek).

Příkladem rozsáhlejších rozcestníků je liška nebo lípa. Malá válka ukazuje příklad jiné úvodní věty. Pro rozcestník sídel se doporučuje užít vzoru Albrechtice.

Přehled šablon pro označování rozcestníků

Podrobnou dokumentaci lze nalézt na Multimediaexpo.cz:Šablony/Rozcestníky.

Upozornění na jiné významy

V případě asymetrického rozlišování 1. typu patří na začátek hesla o primárním významu (s názvem bez rozlišovače) upozornění na existenci rozcestníku, ev. druhého článku s méně důležitým jiným významem téhož termínu. K tomu slouží {{Různé významy}}, která se vkládá na úplný začátek článku (tj. před jeho úvodní odstavec).

Seznamy rozcestníků


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace