GIF

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Příklad GIF animace:
nesmrtelná šachová partie (1851)
Příklad GIF animace:
pracovní cyklus čtyřdobého spalovacího motoru

GIF (Graphics Interchange Format) je grafický formát určený pro rastrovou grafiku. GIF používá bezeztrátovou kompresi LZW84, na rozdíl například od formátu JPEG, který používá ztrátovou kompresi. GIF je tedy vhodný pro uložení tzv. perokresby (nápisy, plánky, loga). GIF umožňuje také jednoduché animace.

GIF má jedno velké omezení — maximální počet současně použitých barev barevné palety je 256 (8 bitů) v jednom rámci (rámců ale může být v jednom obrázku neomezeně mnoho, takže není pravda, že obrázek ve formátu GIF může mít maximálně 256 barev). Toto omezení nemá formát PNG, který se hodí ke stejným účelům jako GIF a nabízí pro většinu obrazů výrazně lepší kompresi. Formát PNG však neumožňuje animace (ty umožňuje až APNG a MNG).

Formát GIF se stejně jako formáty PNG a JPEG používá pro WWW grafiku na Internetu.

Obsah

GIF 87a a GIF 89a

Původní verze formátu GIF se nazývá 87a. V roce 1989 firma CompuServe vytvořila rozšířenou verzi formátu GIF zvanou 89a. GIF 89a přidal podporu více obrázků (jednoduché animace), prokládání a možnost uložení dalších metadat. Prvních 6 bajtů (v reprezentaci ASCII) na začátku souboru udává o jakou verzi GIFu se tedy jedná „GIF87a“ nebo „GIF89a“.

Podle MIME má GIF přidělen typ image/gif (definováno v RFC 1341).

Detail formatu

Struktura souboru GIF má tvar uvedený v první tabulce.

délka Význam povinnost
6 byte GIF-signatura povinná
7 byte globální deskriptor obrazovky povinný
různáglobální taulka barev nepovinná
různá rozšiřující blok nepovinná
různá blok popisu obrázku 1 povinný
různá blok popisu obrázku 2 nepovinný
různá blok popisu obrázku N nepovinný
1 byte koncový znak GIF-3BH povinný

Signatura formátu jednoznačně určuje typ grafického formátu (GIF) a číslo jeho verze buď 87a nebo 89a. Novější verze 89a je jen rozšířením verze 87a. Dalších 7 byte určuje globální deskriptor obrazovky, který je společný a závazný pro všechny jednotlivé obrázky vytvářející celý obrázek.

Použití

GIF je vhodný k čárové grafice (jako loga) je zde malá náročnost na barvy. Toto využití formátu je bezeztrátová komprimace, která udržuje velmi ostré okraje (na rozdíl od JPEG).

GIF je využitelný také na malé animace a filmové klipy v minimálním rozlišení.

Jiné alternativy

Přenosná síťová grafika (PNG) tento formát byl navrhnut jako nahrazení GIF formátu, aby se vyhnul porušení Unisys patentu na LZW komprimační techniku. PNG nabízí lepší komprimaci než GIF. Formát je vhodnější než GIF v případech kde: barva imaging, alpha průhlednost, nebo bezztrátový formát dat je vyžadován. MNG byl původně vyvinut jako PNG-založené řešení pro animace, ale nebyl široce adaptovatelný.

PNG formát je podporován, nové internetové prohlížeče podporují PNG formát a GIF obrazy mohou být obvykle nahrazeny PNG obrazy. Nicméně, Internet Explorer verze 6 a starší jej nepodporují PNG. Afa kanál rys bez průhlednosti používání Microsoft specifická HTML rozšíření. Používání standardních HTML (img) značek pro PNG obrazy v Internet Exploreru mohou však pohled produkovat odlišný. Internet Explorer verze 7 podporuje průhlednost alphy kanálu bez potřeby rozšíření.

PNG obrazové soubory jsou obecně menší než GIF informace o stejné obrazové kvalitě, kvůli účinnější komprimaci techniky používaných v PNG kódování. PNG soubory mohou opravdu být o hodně větší než GIF soubory v situacích, kde GIF a PNG soubor byl vytvořen od vysoce kvalitního mistrovského obrazu, zatímco PNG je schopen uložení více hloubku odbarvit a informace průhlednosti než GIF. Nicméně, pro totožný 8-kousek (nebo nižší) obrazová data, PNG-formátové obrazové soubory jsou téměř vždy menší než stejné GIF. Dezinformace o PNG efektivitě může být obecne vrácena zpátky do chudé PNG podpory ve starších verzích některým z obrazových manipulačních programů, (například Adobe Photoshop neoptimalizoval PNGs pro redukované barevné palety standardně).

MNG, varianta PNG, podporuje animaci, dosáhla verze 1.0 v roce 2001, ale moc aplikací to nepodporuje. Oživený GIF formát zůstane široce použivaný mnoho aplikací je schopno vytvořit soubory a to zůstavá jen oživeným obrazovým formátem schopným fugování ve skoro všech moderních internetových prohlížečích bez použití zásuvného modulu. Přesto, vložený Flash namítá, MPEG a jiné video formáty jsou používány v mnoha internetových stránkách. Ostatní přístupy, takové jak individuální rámce sloužily AJAX, nebo SVG obrazy mohou být oživené přes JavaScript. V 2004, navrhované rozšíření k PNG format APNG byl navrhnut. Ten měl poskytovat schopnost k živým PNG souborům, zatímco udržením zpětné kompatibility v dekodérech, která nemůže rozumět pořádnému kusu animace. Starší dekodéry by prostě skývaly první rám animace.

Související kategorie

Externí odkazy


        Formáty multimediálních dat
Obrázky

APNGBMPGIFJPEGJPEG 2000JPEG XRMNGPCXPNGSVGTIFFWBMPXPM

Video

MPEG-1MPEG-2MPEG-4M4VH.264 (MPEG-4 AVC)HuffYUVRealVideoTheoraDiracVP8WMV

Zvuk

AACApple LosslessAC-3AMRATRACFLACG.711G.729MP3MODSpeexVorbisTAKWAVWMAMusepack

Kontejnery

3GPAVIOggMPEGQuickTimeASFMP4MatroskaWebM

Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
GIF
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace