Digital object identifier

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

DOI (zkratka anglického Digital Object Identifier) je komerční centralizovaný systém pro identifikaci autorsky chráněných děl přístupných v digitální podobě, jako jsou např. články z vědeckých sborníků.

Roku 1996 byl založen Asociací amerických nakladatelů za účelem ochrany autorských práv (intelektuálního vlastnictví), od roku 1998 je dále rozvíjen nadací International DOI Foundation.

Povinnou součástí DOI jsou metadata, což je podstatná výhoda, protože samotné dílo nemusí být uživateli (z licenčních důvodů) dostupné.

Příklady

Jako rozlišovací mechanismus využívá Handle system (prefix 10.).

Související články

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace