Black-Friday-2019-10-Multimediaexpo.png

Antoninův val

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Lokalizace Hadrianova valu a Antoninova valu

Antoninův val je systém opevnění, který nechal zbudovat napříč Skotskem římský císař Antoninus Pius. Jeho stavba byla zahájena v roce 142 (dokončena v roce 144). Val byl dlouhý 60 kilometrů (od dnešního Old Kirkpatricku k Firth of Clyde) a měl nahradit jižněji položený, téměř dvakrát delší Hadriánův val. Tyto plány se však nakonec nepodařilo naplnit, Římané nedokázali zpacifikovat území mezi oběma valy obývané piktskými a keltskými kmeny a po 20 letech Antoninův val opustili a stáhli se k Hadriánovu valu. Císař Septimius Severus se jej v roce 208 pokusil obnovit, avšak tento pokus byl ještě kratší než předchozí a skončil definitivním opuštěním valu.

Stavba

Antoninův val ve skotském Falkirku
zbytky římského opevnění Antoninova valu

Stavba Antoninova valu byla zahájena v roce 142 za vlády Antonina Pia, a byla dokončena v roce 144. Val je dlouhý 60 km a táhne se z Old Kilpatrick ve Firth of Clyde až po Bo'ness na pobřeží Firth of Roth. Val měl nahradit Hadriánův val ležící 160 km jižně a vytvořit tak hranici provincie Britannia. Římanům se podařilo zbudovat přechodné pevnosti a vojenské tábory severně od valu, ale neporazili Pikty obývající severní území, a tak Antoninův val trpěl četnými útoky. Římané označovali oblast severně od Antoninova valu jako Caledonii, ačkoliv někdy tento termín zahrnoval již území severně od Hadrianova valu.

Antoninův val byl postaven méně precizně než Hadrianův val, ale i tak bylo jeho dokončení v chladné a nepřátelské oblasti za pouhé dva roky velkým výkonem. Val byl většinou tvořen hliněným náspem, asi 4 metry vysokým, s širokým příkopem na severní straně valu. jižní strana byla doplněna vojenskou cestou. Římané původně plánovali budovat pevnosti po 6 mílích, ale vzdálenost byla nakonec zmenšena na 2 míle. Podél valu tak bylo celkem 19 pevností. Nejlépe zachovanou pevností je Rough Castle Fort, ačkoliv původně patřila mezi jednu z nejmenších staveb.

Opuštění valu

Val byl opuštěn po pouhých 20 letech – v roce 164 se římské legie stáhly na úroveň Hadrianova valu. V roce 197 trpěla hranice sérií útoků a tak v roce 208 přijel do Skotska císař Septimius Severus, aby zabezpečil hranici. Antoninův val byl opraven a znovu obsazen Římany, ačkoliv jen na několik let. Během tohoto druhého obsazení byl val také někdy nazýván Severiovým valem.


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Antoninův val
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Antoninův val
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace