Zpětná kompatibilita

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

V technické a zejména počítačové terminologii, je produkt zpětně kompatibilní (zřídka také kompatibilní shora dolů nebo jen kompatibilní shora), pokud může zastoupit starší produkt tím, že spolupracuje s ostatními produkty, které byly vytvořeny pro tento starší produkt. Jedná se tedy o technický produkt (obvykle o software), který je technicky, pokud možno plnohodnotně, zaměnitelný. Zpětná kompatibilita je zvláštní případ kompatibility a většinou se vztahuje ke dvěma produktům – nějaký produkt je zpětně kompatibilní s jeho starší verzí. Pokud není přímý vztah k historicky starší verzi, hovoříme pouze o kompatibilitě, bez přívlastku zpětná. Pokud například novější verze počítačového programu nemůže uložit soubory tak, aby byly čitelné jeho verzí starší, není s touto starší verzí zpětně kompatibilní, i kdyby poskytovala nevratnou aktualizaci starších souborů. Zpětná nekompatibilita je často strategicky využívána tvůrci programů k přinucení zákazníků, aby si pořídily novou aktualizaci, protože se časem počet datových souborů použitelných ve staré verzi snižuje úměrně k počtu zákazníků, kteří již aktualizaci provedli. Úrovně kompatibility se mohou lišit. Pokud hovoříme o počítačových programech, rozlišujeme binární kompatibilitu a zdrojovou kompatibilitu. Binární kompatibilita znamená, že program může pracovat správně s novou verzí jeho knihovny bez potřeby nového překladu. Zdrojová kompatibilita vyžaduje nový překlad, ale nejsou třeba změny ve zdrojovém kódu. Mnoho platforem spoléhá na emulaci, tedy na simulaci starší platformy v programu, aby dosáhly zpětné kompatibility.

Příklady

Související články

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace