Black-Friday-2019-10-Multimediaexpo.png

Režie

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)
Přejít na: navigace, hledání
Tento článek pojednává o filmu a divadle. O druhu nákladů v podniku pojednává článek Režie (ekonomika).

Režie je umělecko-tvůrčí profese ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě spočívající v organizaci filmového, jevištního… dění, konzistentní interpretace adaptovaného díla a předání jeho myšlenky divákovi. Člověk vykonávající tuto profesi je režisér.

Ve filmové tvorbě je režisér součástí hlavního výrobního štábu a současně vedoucí tzv. podštábu režiséra, do kterého spadá pomocný režisér, asistent režie, popř. praktikant režie, skriptka, kostymér, kostýmní výtvarník a fotograf. Tito členové štábu jsou současně jeho přímými podřízenými. Nadřízeným režiséra je vedoucí výrobního štábu, ale jen ve věcech, které se netýkají uměleckého aspektu díla (ekonomicko-technické aspekty).

Režisér se práce na filmu (televizní/rozhlasové hře, …) účastní od prvního dne přípravných prací do schválení díla (u klasického filmu typicky na dvou pásech) a předání všech podkladů objednavateli díla nebo do filmových laboratoří.

Další významy slova

Související články

Externí odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace