Rýn

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Rýn (německy Rhein, francouzsky Rhin, nizozemsky Rijn, latinsky Rhneus, jméno pochází z keltského Renos) je řeka v Západní Evropě, která patří mezi nejdelší evropské řeky. Protéká postupně šesti zeměmi. Jsou to Švýcarsko (kantony Graubünden, Sankt Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Curych, Aargau, Basilej-venkov, Basilej-město), Rakousko (spolková země Vorarlbersko), Lichtenštejnsko, Německo (spolkové země Bádensko-Württembersko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc), Francie (region Alsasko) a Nizozemsko (provincie Gelderland, Overijssel, Utrecht, Jižní Holandsko). Na svém toku tvoří částečně hranici mezi na jedné straně Lichtenštejnskem, Rakouskem a Německem a Švýcarskem na straně druhé a poté také hranici Německa s Francií. Celková délka řeky činí 1230 km od pramenů Předního Rýnu (Vorderrhein).[1] Velikost povodí je 224 400 km², nepočítaje v to povodí řeky Mázy, jež má s Rýnem společnou deltu.

Obsah

Průběh toku

Tok řeky je možné rozdělit na pět částí a deltu.

Vodní stav

Pro horní tok řeky je charakteristické zvýšení vodního stavu na jaře a v létě a pokles v zimě. Na středním a dolním toku přivádějí přítoky nejvíce vody v zimě a na jaře, vodní režim je zde složitější a řeka má mnoho vody po celý rok. Ramena delty jsou vystaveny vlivu mořského přílivu, který nastává dvakrát za 24 hodin a zvedá hladinu řeky o 1,5 až 2 m. Průměrný průtok činí

Celkově řeka dodá do moře 79 km³ vody za rok. Maximální průtok poblíž ústí může dosahovat 11 000 m³/s. Řeka zamrzá jen ve velmi chladných zimách přibližně na jeden měsíc

Využití

Na řece je široce rozvinutá vodní doprava i díky tomu, že má dostatek vody po celý rok. Je to nejdůležitější mezinárodní vodní cesta Západní Evropy. Pravidelná lodní doprava je provozována do Basileje, který leží 886 km od ústí, pro menší lodě až do Laufenburgu a také po Bodamském jezeře. Řeka je spojena kanály s Dunajem, Rhónou, Marnou, Vezerou, Labem a Emží. Vodní doprava je možná také na přítocích Neckaru, Mohanu, Lahnu, Mosele, Ruhru. Celková délka vodních cest v povodí řeky činí 3000 km. Největší přístavy na řece jsou Rotterdam s vnějším přístavem Hoek van Holland (Nizozemsko), Duisburg-Ruhrort, Kolín nad Rýnem, Mohuč, Ludwigshafen, Mannheim (Německo), Štrasburg (Francie), Basilej (Švýcarsko). Vodní energii z řeky a jejich přítoků využívá Německo, Švýcarsko a Francie. Byla vybudována kaskáda jedenácti vodních elektráren nad Basilejí a osmi (Kembs, Štrasburg) na kanále Rýn-Rhóna.

Historie

Spolu s Dunajem tvořil většinu severní hranice Římské říše, od té doby se začal používat jako důležitá vodní cesta hluboko do vnitrozemí. V moderní historii bylo Porýní dějištěm střetů mezi Německem a Francií. Po První světové válce například byla Rýnským garančním aktem podél jeho toku ustanovena hranice mezi oběma státy.

Poznámky

  1. V učebnicích se už půl století opisuje chyba. Rýn je o 90 kilometrů kratší

Literatura

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Rýn
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace