Black-Friday-2019-10-Multimediaexpo.png

Městský stát

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Městský stát je označení nezávislého suverénního správního území - státu, který je svým rozsahem (počtem obyvatelstva a rozlohou) de facto městem.

Současnými městskými státy jsou Vatikán, Monako, Singapur.

Mezi městské státy v historii patřily např. starověké Athény, Sparta, italská Benátská republika, Amalfi, Janovská republika (Janov), republika Dubrovník (Dubrovník), Gdaňsk nebo Krakov.

Obsah

Současné městské státy

Monako

Singapur

Vatikán

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace