Katolictví

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Katolictví či katolicismus (z řeckého καθολικός katholikos obecný, univerzální < καθ῾ ὅλου kath holú dohromady, obecně) je dnes nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost, častěji se však užívá pro označení církví ve společenství s římským biskupem (papežem), tj. pro katolické církve.

Obecně pojem katolictví vyjadřuje přesvědčení křesťanské církve, že je přístupná nikoliv jedné rase nebo národu (Židům, nebo pohanům[1]), nýbrž všem lidem. První doklad slova katolický pochází z listu Smyrnenským sv. Ignáce z Antiochie, který zní: „Kde biskup, tam ať je i lid, jako kde je Kristus, tam je i katolická církev“.[2]

Významové nuance

Crystal Clear help index.png   Informace uvedené v tomto článku je potřeba ověřit.
  Prosíme, pomozte vylepšit tento článek doplněním věrohodných zdrojů.
Crystal Clear help index.png

Téměř všechny křesťanské církve dnes se hlásí spolu s Apoštolským vyznáním k víře v „jednu svatou, všeobecnou (tj. katolickou), apoštolskou církev“. Samotný pojem katolictví se však obvykle používá v užších významech:

Katolictvím se také z hlediska religionistiky, fenomenologie nebo sociologie rozumí společenské skupiny a kulturní prvky, které vykazují kulturní, sociální a psychologický charakter typický pro katolické náboženství.

Reference

  1. .
  2. Ign. Smyrn. 8,2.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace