ICANN

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)
Přejít na: navigace, hledání
Sídlo společnosti ICANN

ICANN (vyslovováno anglicky „aj ken“) je zkratka pro Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Její sídlo je v Marina Del Rey v Kalifornii. Jedná se o neziskovou organizaci, která byla založena 18. září 1998. Byla založena proto, aby dohlížela na množství věcí souvisejících s Internetem, které dříve spravovaly jiné organizace, například IANA.

Jedním z úkolu ICANN je přidělování a správa doménových jmen a IP adres. ICANN provádí registraci generických domén a zároveň zastřešuje regionální organizace, které provádějí registrace na jednotlivých kontimentech (ARIN, APNIC, LACNIC, RIPE NCC). Režim, který určuje ICANN pro registraci nových domén jasně vymezuje rozhodčí orgány, které mají případné spory mezi účastníky sporu o doménové vyřešit. ICANN byla zřízena za účelem převzetí odpovědnosti za přidělování místa v prostoru internetu a také doménových jmen, dohlíží nad dodržováním protokolárních parametrů a zajišťování serverového systému.

Základním dokumentem jsou stanovy. Jejím cílem je ochrana stability na internetu, podpora soutěže, reprezentace internetové veřejnosti a rozvoj pravidel ochrany internetu.

V čele celé organizace stojí Představenstvo (Board of Directors). ICANN se dále dělí na:

Board of Directors (BD). Představenstvo má 14 členů s hlasovacím právem a jednoho prezidenta, který je volen všemi 14 členy. Představenstvo sestává z dalších šesti nehlasujících členů. Osm ze členů Představenstva jmenuje nominační výbor Představenstva. Šest členů je voleno (vždy po dvou) ze Supporting Organisations (SO). SO jsou v rámci ICANNu tři. Address Support Organisation, Generic Name Support Organisation a Country-Code Name Support Organisation.

Governmental Advisory Committee (GAC). ICANN dostává přes (GAC) návrhy a postřehy od vlád. Klíčovou rolí GACu je poskytnout ICANNu informace, které se týkají veřejných opatření, aby byly v souladu s mezinárodním právem a mezinárodními smlouvami. GAC se schází obvykle třikrát až čtyřikrát do roka. V současnosti je v GACu 30 národních vlád a mezinárodních vládních organizací jako například World Intellectual Property Organisation (WIPO). Členství v GACu je otevřeno všem národním vládám a mezinárodním vládním organizacím.

Address Suporting Organisation (ASO). ASO je sdružení regionálních distributorů IP adres, kterými jsou organizace RIPE pro Evropu, AFRINIC pro Afriku, ARIN pro Severní Ameriku, LACNIC pokrývající Latinskou Ameriku a APNIC pro Asii a Pacifik. Cílem ASO je vyvíjet a zdokonalovat politiku přidělování IP adres, poskytovat doporučení a rady Představenstvu ICCANu.

Generic Names Support Organisation (GNSO). Předmětem činnosti GNSO jsou generické domény nejvyšší úrovně (gTLD). Více informací naleznete o GNS rovněž naleznete v angličtině zde. Také GNSO má svůj jednací orgán zastoupený takzvanými Constituencies, kteří reprezentují jednotlivé uživatele internetu. Constituencies jsou:

Country Code Names Supporting Organization (CCNSO). CCNSO má na starosti všechny národní domény. CCNSO má radu složenou z 18 členů. Do rady jsou voleni tři zástupci z každého regionu. (CCNSO je rozdělen na pět regionů - Afriku, Asii/Austrálii/Pacifik, Evropu, Latinskou Ameriku/Karibské ostrovy a Severní Ameriku). Další tři jsou stanoveni ICCAN nominačním výborem.

AT-Large Advisory Committee (ALAC). ALAC zastává zájmy běžných, individuálních uživatelů internetu. Je rozdělen do regionů - Afrika, Asie/Austrálie/Pacifik, Evropa, Latinská Amerika/Karibské ostrovy a Severní Amerika. ALAC se skládá z deseti členů volenými regionálními ALAC organizacemi doplněnými pěti členy jmenovanými ICCAN nominačním výborem.

Security And Stability Advisory Committee (SSAC). SSAC dává ICCANu doporučení v záležitostech týkajících se bezpečnosti a integrity internetového systému a lokace internetových jmen a adres. To zahrnuje:

DNS Root Server System Advisory Committee (RSSAC). V RSSAC jsou sdruženi správci kořenových serverů, které jsou rozmístěny různě po světě. RSSAC dává Představenstvu návrhy týkající se operací kořenových serverů. RSSAC sleduje operační požadavky kořenových serverů zahrnující kapacity host hardwarů, operačních systémů, verze softwarů jmenných serverů a propojitelnost sítí a fyzického prostředí. RSAC hodnotí počet, umístění a rozložení kořenových serverů vzhledem k celkovému výkonu, odolnosti a spolehlivosti systému.

Technical Liaison Group (TLG). TLG se skládá ze čtyř organizací:

Úkolem TLG je přinášet technické informace a směrnice Představenstvu a ostatním členům ICCANu. Zprostředkovává Představenstvu a ostatním ICCAN organizacím zdroje technických expertiz. TLG odpovídá za konkrétní technické standardy a dohlíží na jejich globální dodržování.

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace