Elektrická energie

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické pole, tím více elektrické práce může vykonat. Elektrický potenciál mají všechna tělesa s elektrickým nábojem (elektricky nabitá tělesa). Nejčastěji se elektrický potenciál udává pro elektrické zdroje ve formě elektromotorického napětí. Schopnost přenášet elektrickou energii ( přesněji : energii elektromagnetického pole ) vyplývá z Maxwellových rovnic elektromagnetického pole, které toto pole přesně popisují. Vlastním přenašečem elektrické energie je vždy elektromagnetické pole jako takové ( nikoliv elektrické napění a nikoliv elektrický proud, které jsou jen vnějšími projevy tohoto pole ). Spotřebovaná elektrická energie (úbytek elektrické energie) ΔE se rovná elektrické práci W vykonané elektromagnetickým polem:

Spotřebovaná elektrická energie ve spotřebiči, jímž protéká stálý elektrický proud I po dobu t, a na jehož svorkách je stálé elektrické napětí U, se vypočte:

nebo též

, kde P je stálý elektrický příkon spotřebiče.

Kromě základní jednotky joule se pro elektrickou energii v praxi používá jednotka kilowatthodina, zkratka kWh:

1 kWh = 3,6 MJ

Elektrická energie je jeden z druhů energie a je možné ji měnit na mechanickou energii, tepelnou energii (Jouleovo teplo), světelnou energii (což je jen jiná forma elektromagnetickéího pole), atd.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace