Digitální

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Pojem digitální označuje informace, vyjádřené v diskrétní (nespojité) číselné formě (obvykle v binární soustavě pomocí jedniček a nul), nebo technologie založené na obdobném principu. Digitálně pracuje v současnosti většina počítačů. Název digitální je odvozen z anglického digit (číslice). Rozdíl mezi digitálními a analogovými systémy je ve formě vstupu, zpracování a zobrazování dat. Digitální systémy používají diskrétní veličiny, u nichž daná hodnota může nabývat několika definovaných stavů, zatímco veličiny v analogových systémech se mohou měnit spojitě a mohou nabývat libovolných hodnot (v rámci daných mezí). Analogové signály lze převést na digitální procesem zvaným digitalizace.

Historické digitální (diskrétní) systémy

Digitální systémy nemusí být elektronické, diskrétní (nespojitý) charakter má velmi mnoho neelektrických veličin.

Související články


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace