Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Dělostřelecká tvrz

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Vchodový objekt K-S 22a Krok na tvrzi Bouda
Dělostřelecký srub na francouzské Maginotově linii

Dělostřelecká tvrz je nejmohutnější a nejnákladnější součást budovaného opevnění. Jedná se o větší celek objektů, které jsou vzájemně propojeny podzemím.

Mezi základní objekty, které se projektovaly na dělostřeleckých srubech, patří vchodový objekt, který sloužil pro vstup do podzemí tvrze, dále pěchotní srub, který doplňoval normální linii izolovaných pěchotních srubů. Dalším objekt, který se zde mohl projektovat byl dělostřelecký srub, který vedl daleké palby na podporu pěchotních srubů na linii opevnění. Dělostřelecká otočná věž měla svými děly podporovat boje okolo linie v celém 360° okruhu.

Dalším možným objektem, které se mohly na dělostřeleckých tvrzích objevit byl minometný srub, který se umísťoval na tvrzích, kde se v okruhu tvrze vyskytoval velmi členitý terén s hluchými prostory.

Podzemí spojovalo všechny tvrzové objekty. V podzemních prostorech se nacházelo všechno potřebné vybavení a zásoby, které by byly potřeba v bojovém stavu tvrze. V podzemí se nacházeli sklady střeliva, kuchyně, filtrovna, zásobníky vody, místnosti s dieselagregáty pro výrobu elektrické energie.

Dělostřelecké tvrze v Československu

V Československu bylo plánováno 17 tvrzí. Z nichž pět tvrzí se podařilo stavebně dokončit: Adam, Bouda, Hanička, Hůrka, Smolkov. Čtyři tvrze byly rozestavěny Dobrošov, Skutina, Šibenice, Stachelberg. Další dvě tvrze nebyly, i přestože byly její výkresová dokumentace dokončena, zadány žádné stavební firmě: Jírova hora, Poustka. Realizace tvrzí Milotický vrch a Kronfelzov byla zrušena. S dokončením tvrze Orel se počítalo později. Tvrz Bartošovice byla zrušena a nahrazena tvrzí Hanička. Další tvrzí, která měla být vybudována až po dokončení Milotického vrchu je tvrz Gudrich. Jako poslední tvrz je uváděna Orlík, která by sloužila jako cvičná střelnice, avšak v době napadení republiky by také posloužila na ochranu hranice. Zajímavostí této tvrze je, že objekty nejsou propojeny podzemím.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace