Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Cent (hudba)

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Cent je bezrozměrná jednotka pro měření velikosti intervalů, používaná v hudební akustice i hudbě. Definice centu vychází z rovnoměrně temperovaného ladění, dělícího oktávu na 12 stejně velkých půltónů. Jeden cent je definován jako 1/100 temperovaného půltónu, tedy 1/1200 oktávy. Mezi dvěma tóny je vzdálenost jeden cent, pokud poměr kmitočtu vyššího tónu ke kmitočtu nižšího tónu je

.

Cent je vhodný pro práci s laděními, dělícími oktávu na dvanáct přibližně stejných půltónů, což jsou všechna ladění, používaná v evropské hudbě. Pro ladění, dělící oktávu jiným způsobem, by byla vhodnější např. milioktáva, definovaná jako 1/1000 oktávy. Její použití se však nerozšířilo.

Související články

Externí odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace