Aktinium

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Aktinium
Aktinium
Atomové číslo89
Relativní atomová hmotnost(227) amu
Elektronová konfigurace[Rn] 7s2 6d1
SkupenstvíPevné
Teplota táníasi 1050 °C, (1323 K)
Teplota varu3198 °C, (3471 K)
Elektronegativita (Pauling) 1,1
Hustota 10 g/cm3
Registrační číslo CAS7440-34-8
Atomový poloměr 1,95 Å (195 pm)
Výparné teplo 400 kJ/mol
Skupenské teplo tání 14 kJ/mol
Tepelná kapacita27,2 J.mol-1.K-1
Ionisační energie Ac→Ac+ 499 kJ/mol
Ionisační energie Ac+→Ac2+ 1170 kJ/mol

Aktinium, chemická značka Ac, (lat. Actinium) je prvním členem z řady aktinoidů, radioaktivní kovový prvek.

Obsah

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti

Aktinium je silně radioaktivní kovový prvek, který nemá žádný stabilní izotop. Ve sloučeninách se vyskytuje pouze v mocenství Ac+3 a svým chemickým chováním se podobá prvkům skupiny lanthanoidů. Čistý kov lze připravit redukcí fluoridu aktinitého parami lithia při teplotě 1100 – 1300 °C.

Aktinium je silně radioaktivní, září přibližně 150× intenzivněji než radium a ve tmě proto vydává namodralé světlo.

Objevil jej roku 1899 francouzský chemik André-Louis Debierne v uranové rudě.

Výskyt, izotopy a využití

Přestože je známa řada izotopů aktinia, v zemské kůře se můžeme setkat pouze s izotopem 227Ac, který vzniká radioaktivním rozpadem uranu. Poločas rozpadu tohoto izotopu je 21,77 roku a uvádí se, že jedna tuna uranové rudy obsahuje přibližně desetinu gramu aktinia.

Z dalších izotopů stojí za zmínku např. 226Ac s poločasem rozpadu 29,4 hodiny nebo 225Ac s poločasem přibližně 10 dnů. Ostatní izotopy od atomové hmotnosti 206 po 236 amu se rozpadají mnohem rychleji. Všechny byly připraveny uměle bombardování jader těžkých prvků (např. radia) neutrony.

Praktický význam aktinia je pouze minimální, je možno jej použít například jako silný zdroj neutronů při experimentech s jadernými přeměnami.

Související články

Literatura

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Aktinium
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace