Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Agregátní poptávka

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Agregátní poptávka je v ekonomické teorii úhrn výdajů všech subjektů (domácností, firem, subjektů, státu, dovozců...).
Neboli AD = spotřeba (C) + hrubé investice (I) + veřejné výdaje (G) + čistý vývoz (NX).
klesající průběh (s inflací klesá bohatství, růst mezd se opožďuje za růstem cen produktů, při vysoké inflaci investoři znejistí) a konvexní tvar (tyto efekty slábnou, poptávka nemůže klesnout pod minimum dané životními potřebami).

Viz také

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace