Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Úmrtnost

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Úmrtnost neboli mortalita je demografický ukazatel, udávající podíl zemřelých z určité skupiny za určité časové období. Uvádí se v promilích (‰), tedy v přepočtu na 1 000 jedinců. S rostoucím věkem sledované populace se významně zvyšuje.

Nejběžnějším údajem je tzv. hrubá míra úmrtnosti, čili počet zemřelých na 1 000 osob středního stavu obyvatelstva za kalendářní rok.

Společně s nemocností je úmrtnost podkladem pro sledování zdravotního stavu populace. Z úmrtnosti se také odvozuje naděje dožití, někdy nazývaná střední nebo průměrná délka života.

Pro statistické účely se příčiny úmrtí třídí podle Mezinárodní klasifikace nemocí a příčin smrti (MKN).

Obsah

Faktory ovlivňující úmrtnost

Úmrtnost v ČR

V roce 2004 byla úmrtnost zhruba 10,5 ‰. Následující tabulka udává celkový počet zemřelých a úmrtnost mužů a žen podle údajů Českého statistického úřadu.

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
muži 66 468 58 925 56 709 56 692 55 139 54 845 54 882 53 772 54 377
11,7 11,3 11,3 11,0 11,0 11,0 10,8 11,0
ženy 62 698 58 988 56 073 56 052 54 388 54 923 54 119 53 983 53 866
11,1 10,6 10,6 10,3 10,4 10,3 10,2 10,3

Odvozené ukazatele

Naděje dožití při narození v roce 2005 byla 72,9 roků u mužů a 79,1 roků u žen. To je pod průměrem evropských zemí (ve vyspělejších státech je asi o 4 roky vyšší). Pro 45leté byl tento údaj v roce 2002 29,3 let a 34,8 let.

V příčinách úmrtí převažují civilizační a degenerativní choroby, především nemoci oběhové soustavy (více než polovina zemřelých) a rakovina (více než čtvrtina úmrtí).

Kojenecká úmrtnost

Kojenecká úmrtnost je podíl zemřelých dětí do jednoho roku věku. V roce 2005 byla 3,4 ‰. Z pohledu tohoto ukazatele patří Česká republika mezi nejvyspělejší země světa. Tabulka vývoje kojenecké úmrtnosti včetně okolních států.

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Česko 20,1 23,6 20,3 19,3 16,6 12,5 10,8 7,6 4,1 3,4
Německo 12,0 12,0 12,5 12,6 12,2 12,0 11,6 10,8 10,2
Rakousko 12,7 13,0 13,2 12,7 12,2 11,8 10,8 10,2 9,6
Slovensko 7,9 8,2 9,3 9,5 10,1 10,2 10,3 9,8 9,8
Polsko 7,6 7,4 8,2 8,8 9,9 10,3 10,2 10,0 9,5


Ukazatele úmrtnosti

Ukazatele kojenecké úmrtnosti

Související články

Externí odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace